Tapu Satışlarında Harç Oranı Değişmedi!

Tapu Satışlarında Harç Oranı Değişmedi!

Tapu Satışlarında Harç Oranı Değişmedi!

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme konut fiyatının bedeli üzerinden alınan satışlardaki tapu harcını etkilemeyecek" dedi.
 
  492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Söz konusu düzenleme satışlarda ödenen tapu harcını kapsamıyor. Yani gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı yüzde 2 ve toplamda yüzde 4 olarak tahsil edilen tapu harcı oranı değişmedi. Yapılan düzenleme maktu harçlar kapsamında olup, cins değişikliği, ipotek terkini, düzeltme ve tapu kaydı örneği alma gibi sınırlı harçlardır” dedi. 
 
  Tapu İşlemlerinde Artış Yapılan Harçlar

  Özelmacıklı, “492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin 13. maddesi kapsamındaki arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde her bir bağımsız bölüm vesair tesis için alınan 1.167,90 TL'lik harç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde her bir bağımsız bölüm için tahsil edilen 582,90 TL’lik harç ve 5838 sayılı Kanunun 17'nci maddesi ile değişen bent ve A fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde her bir işlem için 582,90 TL’lik harçlarda artış yapılmış olacak. Ayrıca aynı tarifenin 14. maddesi kapsamında Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden alınan 124,10 TL’lik harç ile, 16. maddesi kapsamındaki gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için alınan 258,80 TL’lik harçlarda artış söz konusu oldu. Son olarak da yine tarifenin 17. maddesindeki ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin fotokopiler dahil beher sayfasından alınan 46,10 TL’lik harç artırılmış oldu” dedi.
 
  Hizmet Bedelinde KDV Artışı
  Yine 07.07.2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranlarında da değişiklik yapıldığını belirten Özelmacıklı, “Yapılan değişiklik ile tüm mal ve hizmetler için uygulanan KDV oranları değişti. Emlak işletmeleri tarafından yapılan işlemlerde yüzde 18 olarak uygulanan hizmet bedellerinde de KDV oranı 10 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 20 olarak uygulanacak” dedi.

Paylaş

AltinEmlak.com.tr olarak deneyiminizi iyileştirmek için, yasal düzenlemelere uygun olarak çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye KVKK sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
×