Altın Emlak Hikaye Yarışması

Altın Emlak Hikaye Yarışması

Altın Emlak Hikaye Yarışması

HİKÂYE YARIŞMASINA KATILIMIN ŞARTLARI VE YARIŞMANIN ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu: Emlak işletmeleri ve bu işletmelerde aracılık faaliyetinde bulunan danışmanların başlarından geçen “ALTIN EMLAK HİKÂYELERİ”

Yarışmanın Amacı: Altın Emlak AŞ bünyesinde çalışan veya eğitim almış olanlar başta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bütün emlak sektör mensupları arasında iletişimi güçlendirmek ve onları bir araya getirmek

Yarışmanın Türü: Hikâye

Hedef Kitle: Altın Emlak AŞ bünyesinde çalışan veya çözüm ortağı şeklinde bir yakınlığı olan sektör mensupları ve Türkiye’de faaliyet gösteren bütün emlak sektörü çalışanları

 

YARIŞMANIN TAKVİMİ

Yazıların Son Gönderim Tarihi:

14 Mayıs 2021 mesai bitimi

Değerlendirme Tarihi:

15-21 Mayıs 2021

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni (pandemi şartlarına göre)

22 Mayıs 2021

 

KATILIM ŞARTLARI:

1)   Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi; hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

2)   Her yarışmacı yarışmaya sadece 1 hikâyeyle katılabilir.

3)   Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve şartsız olarak yarışmayı düzenleyen ALTIN EMLAK AŞ’ye geçtiğini, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla ALTIN EMLAK AŞ, yarışmaya katılan

hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve şartsız olarak ALTIN EMLAK AŞ’ye ait olup yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemez.

4)     Yarışmaya son başvuru tarihi, 14 MAYIS 2021 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirmesinden sonra sonuçlar 22 MAYIS 2021 tarihinde internet sitemizden açıklanacak ve pandemi şartlarına göre ödül töreni programı duyurulacaktır.

5)   Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin bütün imkânlarını kullanmadaki başarı, edebî duyarlılık ve değer aranacaktır.

6)  Aday, hikaye@altinemlak.com.tr e-posta adresine iki adet Word dosyası göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır:

a)  Ödüle aday gösterilecek eser Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (isim, bölüm, vb.) eklememelidir.

b)   Aday; ayrı bir Word belgesine ismini, çalıştığı şirketi, görevini, cep telefonunu ve adres gibi bilgilerini yazıp uygun çözünürlükte bir adet fotoğraf gönderecektir.

7)   Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet hikâyeye ödül verilecek; her katılımcı, katılım belgesi alacak ve yayımlanmaya uygun bulunan hikâyeler, şirketimizin bir yayını olarak basılacak; basılan bu eser, geliri vergi muafiyeti tanınan vakıflara bağışlanmak kaydıyla satışa sunulacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL:

Altın Emlak Eğitim Koordinatörü AYHAN ÖZBEK koordinatörlüğünde;

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa HAKAN ÖZELMACIKLI

İletişim Uzmanı, Yazar Hayati ODABAŞI

Edebiyat Öğretmeni, Editör İbrahim CEBECİ

Gazeteci, Yazar Ömer SÖZTUTAN

Gazeteci, Yazar, Çizer Muammer ERKUL

Paylaş