İmar Barışı Önemli Bir Fırsat

17.05.2018


TBMM’de 11 Mayıs tarihinde kabul edilen 7143 sayılı kanunla imar barışına ilişkin detaylar belli oldu. 3194 Sayılı İmar Kanununa ilave edilen geçici maddeye göre İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacak.

Kaçak Yapılara, Yapı Kayıt Belgesi verilecek

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Binanın mevcut durumu dikkate alınarak İmar Barış kapsamına kaçak yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Belge yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu dikkate alınarak verilecek. Başvuru sırasında emlak vergi değeri üzerinden konutlar için yüzde üç; ticari kullanımda yüzde beş oranında kayıt bedeli alınacak” dedi.

Arsası Problemsiz Her Yapı, Kat Mülkiyetine Geçebilecek

Yapı ruhsatı olsun olmasın tüm yapıların arsalarında problem yoksa Kat Mülkiyetine geçebileceğini belirten Özelmacıklı “Maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tüm yapılar kat mülkiyetine geçebilecek. Bu durumda yapı kayıt belgesi için konutta yüzde altı; ticari kullanımda yüzde on alınacak. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda ve parsel kaymalarında bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmayacak” dedi.

Hazine Arazilerindeki Gecekondular

Altın Emlak Genel Müdürü “Eğer bu yapı, Hazineye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu taşımaz önce Bakanlığa tahsis edilecek. Bakanlık tarafından da buradaki Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine rayici değil gerçek piyasa değeri üzerinden satılacak. Yer taşınmaz belediyeye ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş ise, bu satışı belediye yapacak” dedi.

Emlakçılar İçin Önemli Bir Fırsat

Daha önce yıkım cezaları ile kredi çekilemeyen birçok taşınmazın krediye uygun hala geleceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Özelmacıklı “Hemen temsilcimize İmar Barışı eğitimlerini verdik ve danışmanlığa başladık. Bu aşamada temsilcilerimiz profesyonel kadroları ile tüm süreçleri takip edecek, büroratik ve hukuki süreçleri en hızlı şekilde tamamlayacaklar. Eskiden kredi problemi olan birçok yapı artık krediye uygun olacak. Şimdi bölgelerimizde bu yapıların tespitlerine başladık” dedi.

Ne Sağlayacak?

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılar için daha önce alınmış olan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek,
• Yapıların ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek,
• Arsası problemsiz her yapı kat mülkiyetine geçmiş olacak,
• Daha önce kredi çekilemeyen birçok taşınmaz krediye uygun hala gelecek,
• Barış ile vatandaş kendisini devlete ve belediyeye karşı tanıtmış olacak, husumet son bulacak
Ne Sağlayamayacak?
• Yapı kayıt belgesi almak imar planı dışına çıkma hakkı vermeyecek. Belge yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
• Yapının kat mülkiyetine geçmesi, bu yapının depreme dayanıklı olduğunu göstermeyecek. Sorumluluk malikin olacak.
• Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar af kapsamında değerlendirilmeyecek