E-Tahsilatta Yeni Dönem

06.04.2018


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile PTT arasında karşılıklı işbirliği protokolü kapsamında e-tahsilata ilişkin çalışmalar sonuçlandırılarak, PTT Bank, Tapu ve Kadastro harçları ile Döner sermaye hizmet bedellerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerine dahil edildi.

2 Nisan 2018 tarihinde hayata geçirilen bu uygulamayla, Tapu ve Kadastro harçları ve döner sermaye hizmet bedelleri tüm PTT şubelerinden ödenebildiği gibi, yapılan tahsilatlar da anında Tapu ve Kadastro sisteminden görüntülenebiliyor.a